Kirkegårde2019-01-22T15:50:13+00:00

VI ARBEJDER PÅ KIRKEGÅRDENE I ØSTJYLLAND

På en række af Østjyllands kirkegårde har vi hjulpet med renovering af stendiger og etablering af urnegravsteder, omlægning af græsplæner samt nyplantning af træer og hække.

Kirke- og stendiger

17c83e2933

Kampestensdigerne ved vore kirker rummer megen historie og fortjener den respekt og omhu, som vi behandler dem med, når de bliver renoveret .

Urnegravsteder med liv

943d54013b

Stilfulde omgivelser til de, som vi må sige farvel til! Enkle fællesgrave i plæner eller enkelt gravplads omgivet af granit og grønne hække.

Urnegravsteder med liv

Plane fliser eller toppede brosten – valgene er mange. Vi tilbyder stilfulde belægninger i alle prislag og med garanti!

Beskæring og træfældning

52585d5e70

Store flotte træer pryder mange af vore kirker. Men nogle gange bliver træerne for store og må beskæres eller fældes som følge af ælde.

Kirkegårdens græs og planter

c3b0574b92

Store flotte træer pryder mange af vore kirker. Men for at kirkerne også fremover kan fremstå som velholdte med store flotte træer og buske, skal der løbende plantes nye træer og hække.

Materialekummer på kirkegården

be40c09f03

Praktiske materialekummer af træ eller beton skaber orden på kirkegården.