LAR er Lokal afledning af regnvand.
Det kan være i form af regnbede, faskiner, småsøer mv.