Børnehuset Bækkestien2020-03-03T13:16:23+00:00

Project Description

Børnehuset Bækkestien

Vuggestuens forvandling:

Et nyt og mere tidssvarende rutsjetårn med bred rutsjebane og flere opgange, samt en lækker redegynge, med plads til flere børn. Som underlag for herlighederne støbes et blødt gulv af gummifaldunderlag, ilagt fine dekorationer med dyremotiver.

Børnehaveskoven:

Et varieret forløb af lege- og motorikudfordringer går gennem sol og skygge, under og omkring træer og buske, samt ud i de nye lysninger. På bakken ved skoven ligges kunstgræs, som tåler al den færdsel og stadig vil fremstå grønt og lækkert.

Det siger kunderne

„Processen og samarbejdet med Park & Landskab – Karina og Lau – har fungeret virkelig upåklageligt og til vores store tilfredshed. Da de mødte begge op og præsenterede deres tilbud var det tydeligt, at de både havde lyttet til vores ønsker og også bød ind med andre forslag – det endelige projekt udarbejdede de i fællesskab med os.

De havde særlig fokus på vores problemområde omkring en skrånende grund/underlag, og så har de formået at indarbejde en masse spændende og lærerige legeredskaber i naturmaterialer i et skovområde på legepladsen, som nu er åbnet op på en ny måde, så der er skabt en endnu større sammenhæng. Under hele arbejdet med opførelsen var Karina og Lau til stede og deltagende og det var derfor nemt at have den løbende dialog omkring til-rettelæggelsen af arbejdet, så håndværkerne kunne udføre deres arbejde, samtidig med at børnene stadig kunne benytte dele af legepladsen og følge med i processen.“

Marianne Bundgård, pæd. leder, Børnehuset Bækkestien, Dronningborg