Kirkegårde i Østjylland2019-01-22T15:50:24+00:00

Project Description

Vores arbejde på kirkegårdene i Østjylland

På disse af jyllands kirkegårde har vi renoveret stendiger og etableret urnegravsteder, omlagt græsplæner, samt plantet træer og hække mv.

Der har været tale om alt fra helt almindelige beskæringsopgaver, til større renoveringer af kirkediger og adgangsveje.

Generelt er der tale om spændende opgaver som giver gode udfordringer og variation til vore dygtige anlægsgartnere

Ørsted Præstegård – nyt haveanlæg

Ørsted præstegård fik nyt haveanlæg i forbindelse med nedrivning af de gamle driftsbygninger & udstykning af præstegårdsjorden.

Kristrup Kirkegård – Urnegravsteder

Nye urnegravpladser omgivet af slidte nordiske granitsten, grønne plæner og nydelige hække.

Haslund kirke – nye græsplæner

Opgave med rydning af beplantning, hække & buske, samt sløjfning af stier. Levering af frisk muld og etablering af ny græsplæne og friske stier

Sporup kirke – kirkediger & græs

Rydning af beplantning og gl. træstubbe. Renovering / omsætning af dobbeltsidede stendiger, samt færddiggørelse med nysået græs på stoppen og langs foden af de nyrenoverede kirkediger

Laurbjerg Kirkegård – gravsteder

Nye urnegravpladser omgivet af chaussesten i granit, grønne hække & perlestens stier.

Ny ukrudtsfri trappe og platau i chaussesten ved graverhuset

Høvejen gl. kirkegård – historiskekirkediger

 På den nedlagte kirkegård på Høvejen i Randers forstaden Vorup, har vi hjulpet Aarhus amt med genopretning af de frede kirkediger, som omkranser den historiske kirkegård

Grensten kirkegård – ny adgangsvej

På Grensten kirkegård har vi hjulpet med ny adgangsvej fra p-pladsen og frem til våbenhuset. Efter lange overvejelser valgte menighedsrådet at få lagt flise, frem for granit, da fliserne giver en mere jævn adgangsvej, til fordel for de ældre og bedmanden

Grensten Kirke – Kirkediger

Ved Grensten kirke har Park & Landskab i samråd med kirkegårds konsulenten og nationalmuseet, stået for flere større genopretninger af de dobbelte kirkediger, samt genopretning af den store græsskråning, nedenfor et af kirkegårdens udskredne kirkediger

Holbæk kirkegård – kantsten & græs

Holbæk kirkegård fik sat granitkansten og sået græs. Arbejdet blev udført i samarbejde med Holbæk entreprenørforretning

Estruplund Kirke – kompost i bigbag

Vi kan også levere materialer i bigbag, som her til estruplund kirke. Graveren ved Estruplund kirke, fik leveret muldforbedring til de magre jordbundsforhold på kirkegården

Voer præstegård – ny græsplæne

I Voer var opgaven at anlægge ny græsplæne i den gamle præstegårds have. Præstegårdshaven i voer er omgivet af høj hæk og fyldt med historie i form af gamle frugtræer mv.

Varde præstegård – Topkapning af elmetræer

 Topkapning af store elme træer i snestorm, alle tiders udfordring for unge mænd med gå på mod.

Her fik vi udfordringer nok med elledninger, glaslamper, trafik og masser af publikum.