Topkapning af træ hos Børnegården2019-01-22T15:50:40+00:00

Project Description

Topkapning af træ hos Børnegården

Topkapning af stort træ hos børnehaven Børnegården i Hornbæk.

Hos Børnegården i Hornbæk var dette træ blevet for stort og skulle væk. Den eneste mulighed for at fjerne træet var at skære træet i stykker fra toppen. Her er Søren i færd med topkapningen, hvor han skærer grenene af en af gangen og firer dem ned ved hjælp af et tov. På denne måde undgås skader på huse og legepladsens redskaber og fliser.
Stammen blev senere væltet og brugt som legestativ i den nye store sandkasse